Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış

Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

İstanbul, 26 Mart 2015

 

UbiQ Innovations, 25 ve 26 Martı kapsayan iki gün boyunca İstanbul’da gerçekleştirilen ve ticaret, ihracat, emtia finansmanı ve ilgili sektörlerden iş dünyasının liderleri arasında yüksek seviyede müzakereler ve ağ oluşturmak için ideal bir platform sağlayan GTR’nin Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015 de PrimeRevenue Tedarik Zinciri Finansmanının tanıtımını yaptı.

Euro bölgesi için yakın zamanlarda iyileşen bakış açısı daha rekabetçi hale gelen Lira ile birleştiğinde, gelecek yılda yerel koşulların bozulmaması şartına tabi olarak Türk ihracatçılarının operasyonlarını genişletmeleri için gerçek imkanlar sunmaktadır. Bununla birlikte Haziran 2014’ten bu yana Brent ham petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyonu ve cari hesap dinamiğini bastırması nedeni ile Türk ekonomisi için son derece olumlu etki yaratmıştır.

Türk lirasının devalüasyonu sonuçta enflasyona neden olacaktır ve bu nedenle Türkiye’nin ihracat büyümesi için son derece faydalı olacak şekilde Ticaret Finansmanı çözümlerinin daha çok üstüne gidilmesi gerekir. Tedarik Zinciri Finansmanı gibi bir Ticaret Finansmanı aracının benimsenmesi ile Türkiye’nin KOBİ’leri Finansmana daha fazla erişimde bulunmak ve bu şekilde hem yerel ve hem de yurt dışında satışlarını arttırmak sureti ile bu durumdan fazlası ile faydalanabileceklerdir.

Türkiye’nin MENA bölgesine ihracatı, 2000 yılındaki %14 seviyesinden 2014 yılı toplam ihracatı içinde %29 seviyesine artmış olup 2020 yılı itibarı ile daha da artması beklenmektedir.

Türkiye günümüzde en önemli gelişen piyasalardan biri olarak dikkate alınmakla birlikte, KOBİ’lerin likiditeye erişim zorluğunun da başlıca unsur olarak arasında bulunduğu birçok zorluk ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Konferans esnasında KOBİ’lerin likiditeye sınırlı erişiminin büyük şirketlere son derece rekabetçi fiyatlarda likiditenin mevcut kılınması ile sonuçlandığı ve bunun da fon dağılımında dengesizlik yarattığına dair kilit önemde bir açıklama yapılmıştır. Türk KOBİ’leri banka kredisine başvurmak yerine örneğin Tedarik Zinciri Finansmanı gibi alacaklarının gerçekten satışı ile sonuçlanacak ve hem büyümeleri ve hem de genişlemelerine yardımcı olmak üzere fazlası ile ihtiyaç duyulan nakit akışını açığa çıkartacak maliyet etkin Ticari Alacak Finansmanı çözümleri aramayı tercih etmektedirler. Buna paralel olarak büyük şirketler de ayrıca işletme sermayelerini optimize etmelerine yardımcı olacak yenilikçi finansman çözümleri aramaktadırlar. Tedarik zinciri finansmanı söz konusu bu şirketlerin ödeme koşullarını tedarikçileri nezdinde uzatmalarını ve bu şekilde işletme sermayesi ihtiyaçlarını azaltmalarını sağlayarak tedarikçilerinin akreditif kullanımlarını azaltarak açık hesaplara yönelmelerine yol açacaktır.

Türk finans kurumları tedarik zinciri finansmanı modelini benimsemekle kazançlı çıkacaklardır. Ticaret finansmanı dünyasına yeni giren ve hem yerel hem de sınır ötesi ticari işlemlerde portföylerin ödenmesinde akreditiflere göre daha ucuz alternatif olarak dikkate alınan Banka Ödeme Yükümlülüğünün (BPO) lanse edilmesi şüpheli alacak korkularını hafifletecektir çünkü söz konusu durumda bankalar borç vermekten memnuniyet duydukları büyük şirketlere rücu edeceklerdir.

UbiQ Innovations Türkiye için en iyi yenilikçi ticaret finansmanı çözümü olarak PrimeRevenue Tedarik Zinciri Finansmanının tanıtımını yaparken, bu konu üzerine birçok tartışmanın ön planında yer almaktadır. İlaveten, UbiQ PrimeRevenue’nun en iyi programlarından biri olan Kelloggs’un Tedarik Zinciri Finansman programının tartışılan yegane tedarik zinciri finansmanı vakası olmasından da gurur duymaktadır.

 

Türkiye’ye faydalı olacak Tedarik Zinciri Finansmanı çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen “Türkiye İçin Tedarik Zinciri Finansmanıüzerine beyaz bülteni okuyunuz.

TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?
İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Haberler

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

UbiQ Broşürler

UbiQ SCiMap Intro