HİZMETLER

KAMU SEKTÖRÜ İÇİN HİZMETLER

 Tedarik Zinciri Finansmanı: Ulusal Sosyo-Ekonomik açıdan KOBİ gelişimi için bir Araç

Tedarik Zinciri Finansmanı Alıcılara, Tedarikçilere ve fon sağlayan taraflara fayda sağlamakla beraber ayrıca ülkenin mikro sosyo-ekonomisi içinde de büyük bir rol oynamaktadır.

 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi belli başlı ülkeler Tedarik Zinciri Finansmanını 2012 yılında ‘’İngiltere İnisiyatifi’ ve Barack Obama’nın ‘’Tedarikçi Ödeme (SupplierPay) İnisiyatifi’’ vasıtası ile faydalarını anlamanın yanı sıra hem David Cameron hükümeti ve hem de Beyaz Sarayda Barack Obama Yönetimi bu türde bir programın ekonomik faydasını da görmüştür.

 

KOBİ’ler bir ekonominin bel kemiğini oluşturur ve toplam istihdamın %60 ile %80’inden sorumludurlar ve bu nedenle ekonomik bakış açısından söz konusu küçük ve orta ölçekli şirketlerin mümkün olduğunca büyümesine ve daha fazla sayıda insanı istihdam etmelerine yardımcı olmak, ekonominin genel olarak büyümesi ve büyümeye devam etmesini temin etmek açısından anlam ifade edecektir.

 

Büyük ve lider konumundaki Alıcılar ve büyük Finansal Kurumlar, Tedarik Zinciri Finansmanını benimsemek sureti ile kazanç sağlamakta olsalar da, Tedarikçiler bu sistemin en doğrudan etkilediği taraflar olarak ticari alacaklarının anında nakde çevrilmesinden faydalanmakta ve daha düşük faiz oranlarından nakit akışlarını iyileştirmenin menfaatlerini yaşamaktadırlar.

 

UbiQInnovations SCiSupplier programı, devletlerin KOBİ desteğini teşvik etmek için kullandıkları etkin bir araçtır.

UbiQInnovations ile bugün Temasa Geçebilirsiniz.

TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?
İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Haberler

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

UbiQ Broşürler

UbiQ SCiMap Intro