HİZMETLER

HİZMETLERE GENEL BAKIŞ

Herhangi bir şirketin finansal gücü ve sağlamlığını belirleyecek, karlılık ve nakit akışı etkinliği şeklinde iki anahtar finansal ölçüt olduğunu dikkate alarak, UbiQ Innovations Tedarik Zinciri Finansmanı hususunun, her birinin farklı finansal istekler ve niyetlere sahip çok paydaşlı ortamın ihtiyaçlarına değinmesi gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle bu web sitesi, Tedarik Zinciri Finansmanı ve işletme sermayesi gereklilikleri ile ilgili olarak alıcılar veya tedarikçilerin ihtiyaçlarına has bir karışıma değinecek şekilde organize olmasının yanı sıra söz konusu kişilerin her birinin işlerini yürütme şeklini de ayrıca dikkate almıştır.

 

UbiQ Innovations her bir paydaşın ihtiyaçlarına Finansal Tedarik Zinciri altında ayrı ayrı değinir. Lütfen aşağıdaki listede size uygun rolün üzerine tıklayınız:

 

TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?
İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Haberler

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

UbiQ Broşürler

UbiQ SCiMap Intro