HİZMETLER

FİNANSAL KURUMLAR İÇİN HİZMETLER

Bizimle iş ortaklığı oluşturarak somut kazanç elde edebilirsiniz

 

Tedarik zinciri finansmanında işletme sermayesini optimize etmek için önde gelen yerel, bölgesel ve küresel çaptaki finans kurumları ve fon sağlayıcı kaynaklar ile çalışıyoruz. OpenSci platformu, dünyadaki en büyük bankalar ve sermaye piyasası yatırımcıları da dahil olmak üzere 50’den fazla fon sağlayıcı kaynağı sunan dünyanın önde gelen finansal kurumları ile gerçekleştirilen işlemlerden övünç duymaktadır.

Bir yılda $120 milyardan fazla ticari borç ödeme işlemini gerçekleştirmiş ve sadece geçen yıl PrimeRevenue’nun fon sağlayıcı ortakları için $150 milyonun üstünde gelir oluşturmuş bir sistem olarak güvenle söyleyebiliriz ki UbiQ’in ortakları için büyüme imkanları göz ardı edilemez.

 

Fon Sağlayıcıların UbiQ Innovations ile Ortaklıktan elde edeceği menfaatler

 

  • Tamamen şeffaf olacak şekilde tedarikçi/satıcı ve alıcı ile doğrudan ilişkiye sahip olmak
  • En büyük küresel çapta bankalar ve yüksek güvenlikte sistemler üzerinde işlerken gerçekleştirilen endüstri standardında denetimler dahil olmak üzere 50’den fazla fon sağlayıcı kaynak tarafından test edilmiş ve onaylanmış olmak
  • Fon sağlayıcı ve diğer ortaklar için başvurulacak hızlı piyasa stratejilerinin sunulması
  • Bankaların tedarik zinciri finansmanını bağımsız olarak UbiQ platformunda pazarlamasını mümkün kılmak (White Label)
  • Para akışının Fon sağlayıcı tarafından kontrol edilmesi
  • Müşterini Tanı (KYC) gereksinimlerinin toplanması açısından destek alınmaktadır

 

Müşterilerinize daha iyi sonuçlar sunmanıza yardımcı oluyoruz

UbiQ Innovations Fon Sağlayıcı Ortaklarının belirlenmiş olan şartlar altında likidite temin ettiği standart yasal anlaşmalar sağlamaktadır. Fon sağlayıcılar, tek olarak veya diğer fon sağlayıcılar ile grup halinde belli şartlara tabi olarak finansal tedarik zincirine katılabilirler.

SCiSupplier çok bankalı bir çözüm olmakla beraber fon sağlayıcıların alıcı finansmanı teklifleri için rekabette bulunduğu bir müzayede ağı da değildir. Bunlar fon sağlayıcıların davet edildiği, tabi olunan şartlarda mutabık kalınan özel topluluklardır ve söz konusu programlar için inhisari fon sağlayıcı kaynaklar haline gelirler. Biz likiditenin, güvenin ve finansal uzlaşma hizmetlerinin tedarikçisi olarak finansal kurumlara, güçlerini kazanmada, kendilerini alıcımızın ve tedarikçinin müşterileri ile gerçek iş ortakları olarak sürece entegre etmek suretiyle yardımcı oluyoruz.

UbiQ Innovations ile bir ortaklık oluşturmayı arzu ederseniz lütfen buraya tıklayarak  bizimle temasa geçin ve en büyük işletme sermayesi platformu olan OpenSCi’ye katılın.

TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?
İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Haberler

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

UbiQ Broşürler

UbiQ SCiMap Intro