HİZMETLER

ALICILAR İÇİN HİZMETLER:

TEDARİK ZİNCİRİNDE NAKİTİN GÜCÜ

İşletme sermayenizi ve nakit akışınızı nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Finansmanı alıcının tedarikçilerine olan ödeme vadelerini uzatarak,  işletme sermayesi iyileştirme ihtiyacını karşılaması ve aynı zamanda tedarikçilerin bir fonlayıcı tarafından ödemelerini erken almasını mümkün kılmak arasında bir köprü oluşturması nedeniyle Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Türkiye’de gittikçe artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Borç Ödeme Vadelerini (DPO) uzatmanın yollarını arayan satın alma organizasyonları ile Alacak Tahsil Vadelerini (DSO) kısaltmak üzere erken ödeme şartları talep eden tedarikçiler arasındaki çelişki yaratan amaçları çözümlemektedir. Genel olarak ödeme ve alacak süreçleri sayısız fayda sağlamaktadır: ödeme ne kadar geç yapılırsa alıcının borçlanma ihtiyacı o kadar azalmakta ve bilançoda gösterilen borçlanma miktarının azalması ile sonuçlanmaktadır.

Tedarik Zinciri Finansmanı alıcının nakitten-nakde geçen süreyi kısaltmakta ve işletme sermayesini başka şekilde kullanmak üzere açığa çıkartmaktadır. UbiQ, Alıcının işletme sermayesini en iyi hale getirecek uygun stratejiyi belirlemek üzere Alıcının harcamalarını analiz etmekte ve bu şekilde tedarikçileri için kazan-kazan durumu yaratmaktadır. 

UbiQInnovations işletme sermayesinin optimize edilmesini, alıcının harcamalarında saklı bulunan nakit akış imkanlarının belirlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda çoklu fon sağlayıcıya erişimin sağlanması hem yerel ve hem de uluslar arası ticaret finansmanı gereksinimlerini de yerine getirmektedir.

Detaylı bir harcama analizinin yanı sıra alıcının finansman ve satın alma ekiplerini destekleyen ve küresel bazda  tedarikçileri sisteme katmasını sağlayan UbiQ, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de yerleşik alıcıların  işletme sermayesi ve nakit akışı hedeferine ulaşmasına destek olan ve diğer sistemlerin sağlayamadığı çözüm önerileri sunmaktadır.

Likidite Sağlanması

UbiQ, ilk önce gelişmiş finansal araçlar ve analiz kabiliyetlerini kullanarak ,alıcının operasyonel işleyişini ve finansal hedeflerinin gözeterek, ödeme şartlarına dair optimizasyonu sağlayacaktır. UbiQ, Alıcıya, uygulanmaya hazır detaylı bir yol haritası sunarak kapsamlı bir harcama analizi gerçekleştirecektir.

 

Tedarik Zincirine Fon Sağlanması

Alıcı, UbiQ platformu üzerinden 50’den fazla finansal kuruma erişimde bulunarak tedarik zincirine fon sağlama seçeneğine sahip olacaktır. Bunun sonucunda, tedarik zinciri finansman programınız artık yetki bölgeleri veya para birimleri açısından sınırlı olmayacaktır. Alıcı kendisine birincil fon sağlayacak olan tarafı Tedarik Zinciri Finansman platformunda seçebilecek ve bu esnada diğer fon sağlayan tarafları isterse kredi kapasitesini arttırmak veya her bir segmente maliyet açısından en etkin fon sağlayıcı atamak yada yerel ticaret ile uluslararası ticaret arasında segmentasyon yapmak için kullanabilecektir.

 

Tedarikçilerin Programa Katılımı

UbiQ, Tedarik Zinciri Finansmanının tedarikçiler olmadan işlemeyeceğini dikkate alarak tedarik ekibinizin Tedarikçiler ile iletişimde bulunmasında ve onları eğitmesinde yardımcı olmaktadır. SCiEnable tedarik zinciri finansmanı konusunda tedarikçilerinize eğitim sağlar ve talep üzerine tedarikçinin sürece dahil olmasını temin eder. UbiQ hizmetleri sayesinde ticaret ortaklarınız Tedarik Zinciri Finansmanı programına en hızlı şekilde dahil edilmektedir. Tedarikçi segmentasyonu ve tedarikçilere öncelik atanması, başarılı bir Tedarik Zinciri Finansman programı uygulamasının anahtarını oluşturur. Tedarik Zinciri Finansmanı inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve büyütülmesi, çözümün en fazla faydayı sağlayacağı şekilde tedarikçileri sisteme katmayı hedefleyen yaklaşımı yönetecek ilgili veriye hakim olunmasını gerektirir.

UbiQ, bölgesel ekipleri tedarikçilerinize kendi lisanlarında destek sağlayabilir. Tedarik zincirinizi daha etkin yönetin, UbiQInnovations ile hemen temasa geçmek için tıklayın.

TEDARİK
ZİNCİRİ FİNANSMANI NEDİR?
İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Haberler

Yüksek Potansiyelde Ticaret Finansmanına Bakış: Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı 2015

UbiQ Broşürler

UbiQ SCiMap Intro